Rokytno, vesnička v kraji Vysočina

                                                                Okres:                       Žďár nad Sázavou

       Počet obyvatel:       214

       Nadm. Výška:           760 m n. m.

       Rozloha:                   602 ha

       Zast. Úřad:                Nové Město na Moravě

       Informační kiosek:   Ano

Rokytno vzniklo na kolonizačním území pánů z Medlova, předků pozdějšího významného rodu pánů z Pernštejna. První písemná zpráva o obci je až z roku 1348, kde je psáno, že jeden z potomků pánů z Medlova, Jimram z Kamene, prodal majetek náležející k hradu Kámen (Zubštejn) pánům z Boskovic. V odprodané části bylo i Rokytno.

Za pánů z Boskovic se centrem jejich panství stal hrad Pyšolec. Od té doby Rokytno sledovalo osudy pyšoleckého panství, které v roce 1446 získal Jan z Pernštejna. Od té doby obec zůstala u pernštejnského panství. V roce 1500 se stalo Rokytno novoměstského panství. V roce 1749 dostala obec pečeť, ve znaku měla listnatý strom, na nějž se vzpíná dvouocasý lev.

Původní silnice z Nového Města na Moravě do Sněžného vedla nad obcí (dnes polní cesta) a pro velké stoupání v úseku nad Maršovicemi byla v roce 1926 přeložena do dnešních míst. Od roku 1980 je Rokytno částí Nového Města na Moravě.

Koncem 18. stol. byl na Rokytně postaven čtyřpatrový obilní špejc har. Sloužil jako kontribučenská sýpka, do které byly odváděny povinné dávky obilí z celého panství. Později pozbyl významu, zpustl a z jeho přední části byl vystavěn dům č. 49.

Již koncem minulého stol. zde vyrobil Adolf Slonek první lyže. Obec je rodištěm profesora a hudebního skladatele Otakara Šína, spisovatele Josefa Havlíka a malíře Bohumila Šíra. Měl zde ateliér malíř Bohumil Puchýř, který zde v roce 1985 zemřel.